PAGAMENT

El pagament es pot fer via transferencia al numero de compte seguent:

ES77 0081 5383 75 0001152023

Enviar resguard del pagament a info@labotigadelafesta.com